Actes del Simposi «Ensenyament de la llengua: Currículum, metodologia i planificació lingüística» [2009]

Actes del Simposi «Ensenyament de la llengua: Currículum, metodologia i planificació lingüística». 2009. Edició a cura de Vicent Beltran, M. Isabel Guardiola, Josep Martines, Sandra Montserrat i Carles Segura, Universitat d’Alacant-Departament de Filologia Catalana, 224 ps

bfc19