Estudi lingüístic del parlar d’Alacant. [1996]

Estudi lingüístic del parlar d’Alacant. 1996. Generalitat Valenciana / Conselleria de Cultura Educació i Ciència / Institut de Cultura “Juan Gil-Albert” / Diputació Provincial d’Alacant, Alacant.

alacant

Ressenya Brauli Montoya. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vascaISSN 1130-8508, Nº 5, 1996-1997 , págs. 439-442. Ací el text: Ressenya BMontoya