La preposició ‘per a’ en català antic segons el CICA. [2007]

«La preposició ‘per a’ en català antic segons el CICA», Coloquio Internacional sobre Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorromances,Palma de Mallorca, 25-27 d’octubre de 2007. Comunicació