Les formes en -ra de l’imperfet de subjuntiu en valencià. Un estudi de corpus. [2009]

«Les formes en -ra de l’imperfet de subjuntiu en valencià: un estudi de corpus». S. Montserrat, C. Segura. XV Congrés Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Lleida, setembre 2009

.