L’expressió de l’aspecte imperfectiu en català antic: un estudi de corpus. [2010]

«L’expressió de l’aspecte imperfectiu en català antic: un estudi de corpus». S. Montserrat, C. Segura. 26é Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, València, 6-11 de setembre de 2010.