Valencià C1. Bromera

Gonzàlvez Escolano, Héctor (coord.) & Carles Segura Llopes & Robert Escolano López & Maria Isabel Guardiola Savall & Juli Martínez & Maria Àngels Francés & Jordi Davó Moltó, Va de bo! Nivell mitjà de valencià (C1), Universitat d’Alacant / Bromera. ISBN 978-84-9824-395-6.

vadebo2