Gramàtica del Català Antic. [2009-2012]

Gramática del catalán antiguo, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2009-13065, 2009-2012). Investigador principal: Josep Martines Peres. Membres de l’IIFV que hi participen: Vicent Martines, Sandra Montserrat, Antònia Cano, Carles Segura, Vicent Beltran, Antoni Mas, Manel Pérez-Saldanya, Antoni Ferrando, Emili Casanova, Joan Rafel Ramos Alfajarín, Joaquim Martí Mestre. Adscrit al Departament de Filologia Catalana, Universitat d’Alacant.