L’altar de la llengua. En la relació íntima entre idioma i nacionalitat creuen igualment els homes d’estat i la gent del comú, ingenus o ideòlegs. Vg. l’article de Joan F. Mira

L’altar de la llengua. En la relació íntima entre idioma i nacionalitat creuen igualment els homes d’estat i la gent del comú, ingenus o ideòlegs. Vg. l’article de Joan F. Mira (El País)