I ara un de contrari: per què es qüestiona el paper de l’escola?

Ací un article que explica quina ideologia podrien amagar les propostes de, per exemple, Ken Robinson o Cristóbal Cobo. Haurem de ser crítics i sospesar cada proposta. L’escola mata realment la creativitat? Té sentit que es qüestione el paper de l’escola pública? Són propostes ultraliberals?