Extensió de la preposició per a en les construccions destinatives no finites en català. Una aproximació basada en l’ús [eHumanista-Ivitra 4, 2013]

Link a l’article

Anuncis