L’evolució de la forma verbal ‘cantara’ en català: un estudi de corpus [Mirabilia-MedTrans, 2015/1]

Link a l’article

Antonio CORTIJO, Vicent MARTINES, Vicent ESCARTÍ (orgs.) Mirabilia/MedTrans 1 (2015/1) New Approaches in the Research on the Crown of Aragon / Nous aspectes en la investigació sobre la Corona d’Aragó